รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

รับมอบตัวนักเรียน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. นางสาวกรภัทร์ ปงกันมูล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว ให้การต้อนรับและรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมีการกล่าวต้อนรับ การชี้แจงการประพฤติปฏิบัติตน ระเบียบ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดตัวตัดชุดนักเรียน