ศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2567

วันนี้ (13 เมษายน 2567) ที่ลานโดม โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว เพื่อนำเงินไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนต่อไป ในการนี้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแซว นางแสงทอง อูปป้อ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านแซว ร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน  นางสาวกรภัทร์ ปงกันมูล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน และศิษย์เก่า ร่วมในพิธีทอดผ้าป่า และร่วมรดน้ำดำหัวขอพร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน