โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว

สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบ้านแซว

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน (รออัปเดทข้อมูล)

View website
0 K+
Youtube Views
0 M+
Facebook Followers
0 K+
Question Answered
0 K+

โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านแซว

เลขที่ 463 หมู่ 1 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150