รายงาน ผลการเรียน ระดับประถมศึกษา

นักเรียนสามารถดูผลการเรียนปีการศึกษา 2566 
คลิกที่ปุ่ม “ดูผลการเรียน”

เกี่ยวกับสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์สถานศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน

Play Video

การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสร้างความวิตกกังวลในหมู่ครู ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่จะเรียนรู้กลยุทธ์ใหม่ ในฐานะที่เป็นผู้นำการศึกษา ครูต้องยอมรับที่จะเรียนรู้และแก้ปัญหาที่จะเกิดจากทฤษฎีใหม่ๆ ที่เข้ามาอย่างมีสติ ครูต้องเป็นตัวอย่างของผู้ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาจะต้องเรียนรู้การคิดนอกกรอบและพัฒนามากขึ้น

ภาพกิจกรรมโรงเรียน

Photos